Referencie

Využitie magnetoterapeutického prístroja MAG 24 v rehabilitačnej praxi.

Na našom pracovisku FRO Polikliniky MO SR v Trenčíne bolo na uvedenenom prístroji preliečených 20 pacientov vo vekovom rozpätí 30 – 70 rokov.

Každý z nich absolvoval kúru 10 aplikácii v sérii denne v čase 20 min.podľa návodu výrobcu a distribútora pri akceptovaní kontraindikácií.
U žiadneho pacienta v priebehu liečby nedošlo ku zhoršeniu,výraznejšie zlepšenie bolo evidované po 4 až 5 aplikáciách.
Indikované diagnózy boli profilované so zameraním skôr na potraumatické stavy a degeneratívne ochorenia pohybového aparátu.

7 pacientov – stavy po fraktúrach končatín
8 pacientov – artrózy/ coxartróza,gonartróza,omartróza/
5 pacientov – bolestivé syndrómy chrbta na podklade degeneratívnych zmien.

U všetkých došlo v závere liečby k podstatnému zlepšeniu.
U poúrazových stavov ustúpil opuch a zlepšila sa v súčinnosti s pohybovou liečbou hybnosť.
Obdobne u artróz sa podstatne znížila bolestivosť a tým znížila spotreba analgetík a antireumatík.
U vertebrogénnych syndrómov nastalo zníženie bolesti a ústup paravertebrálnych spasmov.

Magnetoterapiu možno plne doporučiť pre široké liečebné využitie a minimum kontraindikácií.


Trenčín: 11.11.2011

MUDr.Miroslav MALAY
Vedúci lekár FRO
Poliklinika MO SR

I infolinka: 042 2856 402 I Dovozca: Ametist Slovakia, s.r.o. I Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom I