Kontakt


Ametist Slovakia, s. r. o.
Továrenská 4201/50,
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36346250
DIČ: SK2022042660
zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo 15870/R

Infolinka: 042 2856 402

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

I infolinka: 042 2856 402 I Dovozca: Ametist Slovakia, s.r.o. I Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom I