Certifikáty

Dôkazom toho, že se stretáváte so zariadením s najvyšším stupňom technológie, sú aj priložené certifikáty z viacerích inštitúcií.

Vydalo:
Ministerstvo zdravotníctva ODDELENIE INOVÁCIÍ GENERÁLNE RIADITEĽSTVO LIEČIV A ZDRAVOTNÍCKÝCH PRÍSTROJOV ODDELENIE č. III
CERTIFIKÁT ES SYSTÉM ZAISTENIA KVALITY Vydal:
CERMET Scarl. – Centrála Taliansko www.cermet.it
Vydal:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
I infolinka: 042 2856 402 I Dovozca: Ametist Slovakia, s.r.o. I Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom I