MAG24 BIOPRÍSLUŠENSTVO

Ak chcete dosiahnuť všetky výhody, ktoré poskytuje zariadenie MAG24 pri liečení väčších postihnutých oblastí, môžete použiť namiesto magnetických žiaričov, BIOPRíSLUŠENSTVO.
Odporúčame, aby ste si zvolili biopríslušenstvo, ktoré je najvhodnejšie pre ošetrovanú oblasť tela tak, ako to navrhuje výrobca.
Všetky biopríslušenstvá sú vyrobené z materiálu s vrstvou striebra, ktorá zabezpečuje jeho antibakteriálne vlastnosti.

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame vždy, vždy keď je to možné, súčasne použiť aj magnetické žiariče, aj biopríslušenstvo.

Pozor: Z dôvodov špeciálneho zloženia je nevyhnutné biopríslušenstvá čistiť chemicky, a to dodržiavaním inštrukcií uvedených na ich štítku.

Unikátny “nočný” 4-hodinový program pomocou špeciálneho biopríslušenstva - MAG24 Magnetickej podložky (Počas noci sa používa k pokračovaniu vykonávania denných procedúr, aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky, alebo na celkovú revitalizáciu a obnovu energie.)

• MAG24 Krčný pás
Tento prvok biopríslušenstva použite na liečbu krku a krčnej oblasti (cervikálna artróza, stuhnutie šije, bolesti v oblasti krčnej chrbtice atď.).
• MAG24 Vesta
Túto časť biopríslušenstva použite pri liečbe a ošetrovaní hrudnej a chrbtovej oblasti (bolesti chrbta atď.).
• MAG24 Ramenný pás
Biopríslušenstvo ktoré je možné aplikovať na rôzne oblasti tela, aj keď je vhodné pre viaceré ošetrované oblasti a liečby (atróza, artritída, periartritída, modriny, fraktúry, atď.).
• MAG24 Rukavica
Toto biopríslušenstvo použite na oše­trovanie rúk (fraktúry, artróza, artritída, pocity brnenia, vykĺbenia atď.).
• MAG24 Ľadvinový pás
Tento prvok biopríslušenstva použite na liečbu driekovej, chrbtovej alebo brušnej oblasti (modriny, bolesti v drieku, menštruačné bolesti, artróza, artritída, prietrž atď.)
• MAG24 Nákolenník
Toto biopríslušenstvo použite na liečbu kolien (lézie meniskusu, výrony, artritída, artróza atď.).
• MAG24 Maska na tvár
Biopríslušenstvo určené na liečbu oblasti tváre (vrásky, jazvy, akné, bolesti hlavy, bolesti v oblasti trojklanného nervu, zápal dutín, zápal ucha). Pomocou neho môžete aplikovať liečbu jednak komfortnejšie a jednak na väčšej oblasti.
• MAG24 Papuče
S použitím týchto pohodlných papúč môžete vykonávať všetko ošetrovanie a celkovú liečbu nôh/chodidiel.
• MAG24 Pás na nohu / nastaviteľný
Tento prvok biopríslušenstva použite na liečbu kolien a nôh (lézie meniskusu, artritída, artróza atď.). Naťahuje sa na nohu.
• MAG24 Čižma na nohu
Biopríslušenstvo pre liečbu nôh (výrony, artritída, artróza atď.).
• MAG 24 Topánka členková
Biopríslušenstvo na liečbu vykonávanú v oblasti členka a nôh (bolesti päty, vykĺbeniny atď.)
• MAG24 Helma
Biopríslušenstvo, používané na liečbu hlavovej oblasti (bolesti hlavy, bolesti krčnej chrbtice atď.).
• MAG24 Magnetická podložka 50 x 100 / 80 x 187
Počas noci je možné použitím magne­tickej podložky vykonávať liečbu stanovenú počas dňa, a to na zlepšenie výsledkov liečby.
I infolinka: 042 2856 402 I Dovozca: Ametist Slovakia, s.r.o. I Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom I